برخی از خدمات ما

حمل ونقل دریایی محموله پروژه ها
در محدوده آب های داخلی ایران و خلیج فارس

برخی از خدمات ما

حمل ونقل هوایی محموله پروژه ها

حمل و نقل وترانزیت داخلی وخارجی
با کامیون های شرکتی

محصولات پیشنهادی

اطمینان خاطر با طباسا

ترخیص کالا، امورگمرکی ، حمل و نقل و مشاوره های بازرگانی

View more

برندهای ما